Pulje 2 Regionalprojektpulje

 

PULJEN ER OPBRUGT PR. ULTIMO MAJ 2024 – OG KAN IKKE LÆNGERE SØGES.

 

Alle igangværende projekter skal være afviklet i 2024, og regnskab og evaluering senest indsendt i januar 2025.

 

Har du en god idé til en kulturaktivitet, der kan være med til at fremme bæredygtig udvikling og er offentligt tilgængeligt?

Puljen støtter regionale/tværkommunale udviklingsprojekter, hvor flere kulturaktører samarbejder hen over kommunegrænserne om at fremme bæredygtig udvikling via kulturelle aktiviteter. Der kan som udgangspunkt søges op til 50.000 kr.

En grøn by skåret ud i et blad, på baggrund af hvid. Et hus med blade i toppen, vindmøller der ligner trekløvere, et højhus, tre træer, en bil, sol, person og solcelle

Kulturregionen ønsker med den Regionaleprojektpulje at støtte den gode idé med fokus på tværfaglighed, partnerskaber og formidling. Større konkrete kunst- og kulturprojekter og aktiviteter, der kan vise vej til en mere bæredygtig hverdag, og verden.

Læs om puljen nedenfor.

Bemærk:
Såfremt der stadig er midler i puljerne er sidste ansøgningsfrist 1. juni 2024. Alle projekter skal være afviklet i 2024, og regnskab og evaluering senest indsendt i januar 2025.

Klar til at søge? Gå til ansøgningsskema her [TRYK]


Formål

Formålet med puljen er at

 • afprøve, udvikle og understøtte kulturens bidrag til bæredygtig udvikling gennem kulturelle aktiviteter
 • fremme kunstneriske processer og kulturoplevelser, som bidrager til at øge børn, evt. deres familiers, og unges forståelse og bevidsthed om bæredygtig udvikling
 • fremme/understøtte børn og unges rolle som medproducenter eller deltagere i kunst- og kulturaktiviteter der synliggør perspektiver og lokal handling i forbindelse med bæredygtighed
 • understøtte udvikling af samarbejder og partnerskaber mellem kulturaktører på tværs af kulturregionens kommunegrænser
 • at udbrede erfaringer og inspiration om kulturens bidrag til bæredygtig udvikling

Tegnet ung eller stort barn, som løfter hestehalen og med en gul vandkande vander en lille grøn spire, der vokser op af hovedet.

Hvem kan søge

Puljen kan søges af foreninger, selvejende kulturinstitutioner og kommunale institutioner, samt virksomheder.

Kunstnere og andre kulturelle aktører med ideer til projekter opfordres til at alliere sig med relevante kulturinstitutioner eller foreninger.

 

Ansøgningsfrist

Der kan ansøges løbende hele året.

 

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgningen bliver vurderet i forhold til, hvorvidt den lever op til formålet med puljen. Det vil sige, hvorvidt projektet

 • afprøver, udvikler og understøtter kulturens bidrag til bæredygtig udvikling gennem kulturelle aktiviteter
 • fremmer kunstneriske processer og kulturoplevelser, som bidrager til at øge børn, evt. deres familiers, og unges forståelse og bevidsthed om bæredygtig udvikling
 • fremmer/understøtter børn og unges rolle som medproducenter eller deltagere i kunst- og kulturaktiviteter der synliggør perspektiver og lokal handling i forbindelse med bæredygtighed
 • understøtter udvikling af samarbejder og partnerskaber mellem kulturaktører på tværs af kulturregionens kommunegrænser
 • udbreder erfaringer og inspiration om kulturens bidrag til bæredygtig udvikling

 

I vurderingen bliver der desuden lagt vægt på, at

 • Projektets kulturelle aktiviteter og oplevelser er offentligt tilgængelige
 • Projektet har en plan for, hvordan erfaringer og inspiration kan ”høstes” undervejs i projektet og efterfølgende deles med andre
 • projektets metode/indhold/samarbejdsmodel eller andre elementer i projektet har potentiale til at blive bredt ud til flere kommuner eller blive forankret i en mere permanent drift
 • projektet har medfinansiering fra ansøger. Det kan være i form af arbejdskraft eller midler søgt andetsteds

I vurderingen af ansøgningerne kan der også tages hensyn til puljemidlernes samlede fordeling i kulturregionens geografi. Det er ikke et krav at børn, unge eller deres familier er aktive i udformningen af initiativet eller projektet, men det kan indgå i den samlede vurdering.

Dette er et billede af de kommuner som er en del af det tværkommunale kultursamarbejde mellem Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Stevns, Næstved og Faxe Kommune.

Der kan søges tilskud til

Puljen støtter regionale/tværkommunale udviklingsprojekter, hvor flere aktører samarbejder hen over kommunegrænserne i Kulturregion Storstrøms kommuner om at integrere social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i kulturelle aktiviteter.

Projektet skal foregå i to eller flere af kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Stevns, Faxe og Næstved.

Der kan ikke søges tilskud til projekter, som allerede er påbegyndt, eller til almindelige driftsudgifter (fx husleje, el, varme, faste lønudgifter).

Der kan godt søges støtte til at videreudvikle på eksisterende projekter/koncepter.

Plastisk affald i mange klare farver samlet.

Beløbsramme

Der kan som udgangspunkt søges op til 50.000 kr.

Der er en samlet ramme på 300.000 kr. årligt.
Såfremt der er midler i puljen, vil sidste ansøgningsfrist være 1. juni 2024. – Projekter skal være afviklet i 2024.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde
 • Udfyldt ansøgningsskema (projektidé, formål, indhold, målgrupper, tidsplan, budget, plan for deling af erfaringer m.m.)
 • Budget der giver overblik over projektets indtægter og udgifter

Læs ansøgningsskemaets spørgsmål her [TRYK]

Forbered jeres svar i et separat dokument. Så er det nemt at kopiere ind, når I er klar.

Hvem vurderer din ansøgning

Ansøgningen behandles administrativt i Kulturregion Storstrøms sekretariat i samarbejde med kulturkonsulenter fra regionens kommuner.

 

Beslutning og afgørelse

Vi tilstræber at svare hurtigt på ansøgninger og senest en måned efter, den er modtaget. Der kan være længere svartid, hvis ansøgningen indsendes i juni og juli.

 

Krav til tilskudsmodtager

Hvis man modtager tilskud fra puljen, forpligter man sig til

 • at synliggøre Kulturregion Storstrøm som tilskudsgiver, når aktiviteterne offentliggøres
 • at aflevere et regnskab efter projektets afslutning.
 • at producere et mindre formidlingsprodukt i projektperioden (fx en film, powerpoint eller tekst), som kan dele resultater og erfaringer fra projektet.
 • at svare på en række spørgsmål i et elektronisk spørgeskema
 • at præsentere projektets resultater og dele erfaringer med andre ved et af kulturregionens videndelings-arrangementer.

Download regnskabsskabelon til afrapportering her: Skabelon til regnskabsaflæggelse til eksterne projektholdere i Kulturregion Storstrøm

Læs spørgsmålene til afrapporteringen her: Spørgsmål til Evaluering af kulturelt og bæredygtigt projekt – Bæredygtighedspuljerne til Kulturregion Storstrøm v.2

 

Gem kvitteringer og bilag

Det sker, at Kulturregion Storstrøm beder om dokumentation for projektets økonomi fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet og fem år frem. Kulturregion Storstrøm følger Statens Kunstfonds retningslinjer som du kan se her: https://www.kunst.dk/kunststoette/afrapportering-og-kreditering/er-du-udtaget-til-stikproeve

 

Hvordan søger man tilskud

Læs ansøgningsskemaets spørgsmål her [TRYK]

Udfyld ansøgningsskema på siden her  [TRYK]

Et godt råd: Læs spørgsmålene til ansøgningsskemaet. Besvar spørgsmålene i et separat dokument. Så kan du let kopiere svarene ind i ansøgningsskemaet, have budget og evt. andre relevante bilag klar.

 

KLAR TIL AT SENDE AFRAPPORTERING OG REGNSKAB? 

Gå til Evaluering af dit Kulturelle og Bæredygtige projekt her [TRYK]

 

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte koordinatoren i Sekretariatet, Trine Marxen, på telefon 2177 4227 eller mail marxe@faxekommune.dk

Puljen er en del af Kulturaftalen 2021-2024. Du kan orientere dig om kulturaftalens fokuspunkter her [TRYK]

 

Tæt tegnet glade ansigter af børn, voksne, ældre. Fællesskab.

Opdateret 7. december 2023