Pulje 1 Mikroprojektpulje

Har du idéen til et kulturelt og bæredygtigt projekt?

Så kan du søge op til 25.000 kr. i tilskud her.Et barn holder et forstørrelsesglas, hvor igennem man kan se et stort øje, der kikker på græsses og lilla blomster.

Kulturregion Storstrøm ønsker med Mikroprojektpuljen at støtte vilde, skæve, eksperimenterende, små som store kunst- og kulturprojekter og aktiviteter, der kan vise vej til en mere bæredygtig hverdag, og verden.

Sådan gør du:

 1. Læs formål og kriterier mm. nedenfor.
 2. Vend gerne din idé med koordinator i Kulturregion Storstrøm, Trine Marxen, på telefon 2177 4227 eller mail marxe@faxekommune.dk
  Eller tag fat i din lokale kulturkonsulent – Se kontakt info her [TRYK]
 3. Forbered din ansøgning ved at læse ansøgningsskemaets spørgsmål her [TRYK]
 4. Klar til at søge? Gå til ansøgningsskema her [TRYK]

Bemærk:
19. september 2023 – Alle midler i Mikroprojektpuljen i 2023 er uddelt. – Vi modtager ikke flere ansøgninger til projekter i 2023.

Ansøgninger til projekter i 2024
 behandles i puljeudvalget første gang i starten november 2023. Skal dit projekt med i den runde, skal du sende det senest mandag 23. oktober 2023. Der vil derefter fortsat være løbende behandling af ansøgninger. Ved tilsagn kan udgifter først afholdes fra 1. januar 2024, og tilskuddet vil tidligst blive udbetalt i starten af januar 2024.

Såfremt der stadig er midler i puljerne vil sidste ansøgningsfrist være 1. juni 2024. Alle projekter skal være afviklet i 2024, og regnskab og evaluering senest indsendt i januar 2025.

Formål

Formålet med puljen er at

 • afprøve, udvikle og understøtte kulturens bidrag til bæredygtig udvikling gennem kulturelle aktiviteter
 • fremme kunstneriske processer og kulturoplevelser, som bidrager til at øge børn, evt. deres familiers, og unges forståelse og bevidsthed om bæredygtig udvikling
 • fremme/understøtte børn og unges rolle som medproducenter eller deltagere i kunst- og kulturaktiviteter der synliggør perspektiver og lokal handling i forbindelse med bæredygtighed
 • at udbrede erfaringer og inspiration om kulturens bidrag til bæredygtig udvikling

Det er desuden intentionen, at puljen kan understøtte udvikling af samarbejder mellem forskellige aktører, og at de støttede projekter kan dele erfaringer til inspiration om kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Hvem kan søge

Puljen kan søges af enkeltpersoner, kunstnere, foreninger og andre grupper, bosat i en af Kulturregion Storstrøms kommuner dvs. Faxe, Vordingborg, Næstved, Stevns, Guldborgsund og Lolland kommuner. Du skal være fyldt 15 år.

En grøn by skåret ud i et blad, på baggrund af hvid. Et hus med blade i toppen, vindmøller der ligner trekløvere, et højhus, tre træer, en bil, sol, person og solcelle

Ansøgningsfrist

Der kan søges løbende hele året.


Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgningen bliver vurderet i forhold til, hvorvidt den lever op til formålet med puljen: Det vil sige, hvorvidt projektet

 • afprøver, udvikler og understøtter kulturens bidrag til bæredygtig udvikling gennem kulturelle aktiviteter
 • fremme kunstneriske processer og kulturoplevelser, som bidrager til at øge børn, evt. deres familiers, og unges forståelse og bevidsthed om bæredygtig udvikling
 • fremme/understøtte børn og unges rolle som medproducenter eller deltagere i kunst- og kulturaktiviteter der synliggør perspektiver og lokal handling i forbindelse med bæredygtighed

I vurderingen bliver der desuden lagt vægt på, at

 • Projektet rummer samarbejde mellem flere aktører
 • Projektet rummer overvejelser over, hvordan projektet kan inspirere andre, og hvordan erfaringer fra projektet kan deles
 • Projektets kulturelle aktiviteter og oplevelser er offentligt tilgængelige

I vurderingen af ansøgningerne kan der også tages hensyn til puljemidlernes samlede fordeling i kulturregionens geografi. Det er ikke et krav at børn, unge eller deres familier er aktive i udformningen af initiativet eller projektet, men det kan indgå i den samlede vurdering.

 

Der kan søges tilskud til

Der kan søges om tilskud til at afprøve og gennemføre kulturelle aktiviteter, som foregår i en eller flere af Kulturregion Storstrøms kommuner.

Der kan ikke søges tilskud til projekter, som allerede er påbegyndt, eller til almindelige driftsudgifter (fx husleje, el, varme, faste lønudgifter).

En gruppe teenagere holder blande tale bobler over deres hoveder på en mørk baggrund.
Beløbsramme

Der kan søges om tilskud fra 5.000 – 25.000 kr.

Der forventes at være en samlet ramme på ca. 200.000 kr. årligt frem til og med 2023.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde
 • Udfyldt ansøgningsskema (projektidé, formål, indhold, målgrupper, tidsplan, budget m.m.)
 • Budget og finansieringsplan der giver overblik over projektets indtægter og udgifter

Læs ansøgningsskemaets spørgsmål her [TRYK]
Forbered dine svar i et separat dokument. Så er det nemt at kopiere ind, når du er klar.

 

Hvem vurderer din ansøgning

Ansøgningen behandles administrativt i Kulturregion Storstrøms sekretariat i samarbejde med kulturkonsulenter fra regionens kommuner.

 

Beslutning og afgørelse

Vi tilstræber at svare hurtigt på ansøgninger og senest en måned efter den er modtaget. Der kan være længere svartid, hvis ansøgningen indsendes i juni og juli.

 

Krav til tilskudsmodtager

Hvis man modtager tilskud fra puljen, forpligter man sig til

 • at synliggøre Kulturregion Storstrøm som tilskudsgiver, når aktiviteterne offentliggøres
 • at aflevere et regnskab efter projektets afslutning
 • at præsentere projektets resultater og dele erfaringer med andre ved et af kulturregionens videndelings-arrangementer.

Download regnskabsskabelon til afrapportering her: Skabelon til regnskabsaflæggelse til eksterne projektholdere i Kulturregion Storstrøm

Gem kvitteringer og bilag

Det sker, at Kulturregion Storstrøm beder om dokumentation for projektets økonomi fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet og fem år frem. Kulturregion Storstrøm følger Statens Kunstfonds retningslinjer som du kan se her: https://www.kunst.dk/kunststoette/afrapportering-og-kreditering/er-du-udtaget-til-stikproeve

 

Hvordan søger man tilskud

Læs ansøgningsskemaets spørgsmål her [TRYK]

Udfyld ansøgningsskema på siden her [TRYK]

Et godt råd: Læs spørgsmålene til ansøgningsskemaet. Besvar spørgsmålene i et separat dokument. Så kan du let kopiere svarene ind i ansøgningsskemaet, have budget og evt. andre relevante bilag klar.

 

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte koordinatoren i Sekretariatet på mail: marxe@faxekommune.dk eller tlf.: 2177 4227

 

Puljen er en del af Kulturaftalen 2021-2024. Du kan orientere dig om kulturaftalens fokuspunkter her [TRYK]

Opdateret 25.09.2023

Tæt tegnet glade ansigter af børn, voksne, ældre. Fællesskab.