Projekter, vi støtter

(12.03.2024) Her kan du læse om de projekter, der støttes i Kulturaftalen 2021-2024, under indsatsområderne “Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling” og “Kultur til tiden”.

Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling

Bæredygtighedspuljer

Med etablering af to nye Bæredygtighedspuljer giver Kulturregion Storstrøm kulturlivet i en bred forstand mulighed for at afprøve kunstneriske og kulturelle idéer, der kan være med til at sætte fokus på bæredygtighed og alternative veje – eller måske helt konkrete initiativer, der gør en forskel og kan inspirere andre.

Der kan søges op til 25.000 kr. til et mikroprojekt eller op til 50.000 kr. til et regionalt projekt.

Alle over 15 år kan søge til et mikroprojekt.

Læs mere og søg midler her [TRYK] 

Kultur til tiden

GNIST Festival
GNIST – en op til tre dage lang festival, hvor unge udøvende kunstnere og kunstneriske spirer kan skabe, fremvise og udveksle idéer på deres felt. Hovedformålet med festivalen er, at de unge selv være med til at bestemme, hvordan festivalen skal være. Unge fra alle 6 kommuner i alderen 14 til 20 år, inviteres med ind i maskinrummet fra start for at udvikle, organisere og planlægge.

Ønsker du at høre mere – måske være med til at skabe festivalen – kan du kontakte projektleder Marc Facchini, marc@marcfacchini.dk

Stevns Kommune er tovholder med en styregruppe bestående af leder fra Musikskolen Stevns og Talentskolen i Næstved. Projektet støttes af en følgegruppe bestående af kulturaftalens arbejdsgruppe (én kulturkonsulent fra hver af de 6 samarbejdskommuner). Festivalen blev afviklet første gang i Stevns i sommeren 2022.

Indsatsområder: Kultur til tiden og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling

Filmlab Storstrøm
Filmlab Storstrøm er et filmlaboratorium, der sætter filmfagligheden, og dermed visuel kultur og medieforståelse hos vores børn og unge, i højsædet. Filmtilbud til børn og unge udvikles og tilbydes lokalt og regionalt over en 4 årig periode i et samarbejde mellem Kulturregionens kommuner og Filmfabrikken [TRYK].

Lær mere her [TRYK]

Indsatsområder: Kultur til tiden og et snert af Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Ensemble Storstrøm
Ensemble Storstrøm skaber fantastiske, klassiske musikoplevelser til alle aldersgrupper, men særligt for børn og unge. Over de næste 4 år fokuserer Ensemblet på udviklingen af tre store projekter, der bidrager til at opfylde mål indenfor begge indsatsområder: Kultur til tiden og Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Understrømmen: Stort ambitiøst tværkommunalt samarbejde mellem Ensemble Storstrøm og regionens 6 musikskoler om at skabe fællesskab omkring musikken og skabe spilleglæde for en bred målgruppe af musikskoleelever. ”Understrømmen” er navnet på dét børne- og ungdomsensemble, der skabes på tværs, og som kan styrke kulturregionens talentpleje og kulturelle fødekæde indenfor klassisk musik.

Ensemble Uden Strøm: Kan vi høre naturen? Med ensemblets nye ”Ensemble Uden Strøm”- projekter zoomer Ensemblet ind på forskellige måder i naturen og skaber et reflektionsrum. Det foregår i 2 spor: For børn med bl.a. ny børneopera ”Kan Orme Høre?” om Darwin og et eksperimenterende musikalsk laboratorium. Og for voksne med mere komplekse naturkoncerter og ture i det musikalske landskab. Temaer for den 4årige koncertrække: ”Lyt til naturen”, ”Lyden af Arktis”, ”Musikalske Landskabsmalerier”, ”På Jagt i Musikken” og ”Klanglige Vandringer”.

Unge Spiller KlassiskEnsemble Storstrøm har i mange år samarbejdet med musikskolerne i Region Sjælland omkring konkurrencen “Unge Spiller Klassisk”, som spiller en stor rolle for områdets talentpleje. Ensemblets musikere er med i dommerpanelet, og dertil får vinderne af konkurrencen den oplevelse og erfaring at få lov til at være solister med et professionelt ensemble til en række koncerter rundt i hele regionen. Der er normalt omkring 6 unge vindere, der får det ekstra løft men alle der deltager i konkurrencen får noget ud af det.

Klik her Ensemblets hjemmeside for koncert- og arrangementskalender

Indsatsområder: Kultur til tiden og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling

Scenekunst
Unge fra 12-25 år engagerer sig i scenekunst i Kulturregionen i 6 forskellige modelprojekter på tværs af kommunegrænserne. Hensigten er at styrke unges møde med scenekunst, herunder deres mulighed for både at deltage i og medudvikle scenekunstfaglige formater såsom workshops, forestillinger etc. gennem møder med og undervisning af en bred vifte af regionens  professionelle scenekunstaktører.

Indsatsområder: Kultur til tiden og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

De 6 scenekunst modelprojekter: 

Kom nu! Tør du…?
For unge fra Sydhavsøerne fra 14-18 år. Projektet starter er med sommercamps, ændrer sig så til en fritidsaktivitet med de unge som medskaberne af formatet og ender med forestilling i sommeren  2023 samt deltagelse i Inspirationsdag i Pavillon K.
Projektansvarlig: Teatret Masken
Samarbejdspartnere: Sprøjtehus Teatret og Nørregade Teatret m.fl.
Projektkommuner: Lolland & Guldborgsund

UNG Scenekunstfestival med pilotprojekt “Inspirationsdag i PavillionK”
Ung scenekunstfestival skal være en festival med professionel scenekunst for unge, scenekunst med unge performere og festivalen skal være medarrangeret af unge fra 12 – ? år.
Projektansvarlig: PavillionK & Næstved Avantgarden
Samarbejdspartnere: Teatret Masken, Nørregade Teatret,  Cantabile2 m.fl.
Pilot aug. 2022: Inspirationsdag m. 3 forskellige workshops for samarbejdspartnernes unge.
2023-2024: To forårs-festivaler – “forsøg på dansk Berliner Festspiele”
Projektkommuner: Lolland, Guldborgsund, Næstved & Vordingborg

Scenekunst-workshops i Pavillon K
Næstved Avantgarden og Pavillon K vil i samarbejde skabe en workshoprække, hvor regionens scenekunst-interesserede unge bliver undervist af regionens professionelle scenekunstnere fra 2022-2024. Der kan være op til 30 unge i hver workshop. Unge fra 12-25 år.
Projektansvarlig: Pavillon K og Næstved Avantgarden
Samarbejdspartnere: Evt. Dramaskolen ”Den Grimme Ælling” Præstø/ Vi Tør, Haslev Gym./
Næstved Talentskole/ Sprøjtehuset/Masken, Guldborgsund/ Sceptor, Næstved/ Vordingborg Ungdomsskole
Projektkommuner: Næstved & Vordingborg

KickOff Residency
Dørene til Teater Møn bliver åbnet i 2×4 dage, hvor grupper af unge bydes indenfor i et intensivt residency-forløb med workshops, inspiration og fællesskab med udgangspunkt i fysisk performance.
Residencen er åben for alle ml. 14-25 år ”fra hele regionen” m. kapacitet til 50 unge på én gang pr. år.
NB. Målgruppen kan stå på kanten til at kaste sig ud i at udøve scenekunst måske professionelt/søge og et mål er at grupperne arbejder hen imod en visning i deres egen kommune og/eller præsentation på GNIST, festival for kunst i Næstved eller UNG scenekunstfestival i Pavillon K.

2022: Sommer – fire dages residency 25.-28. august
2023: Sommer – fire dages residency

Projektansvarlig: Næstved Musikskole/Næstved Avantgarden
Styregruppe: Næstved Musikskole, Kompagni47, Teater Møn
Samarbejdspartnere: Kulturhuset Boderne, Art Hotel, Film-Fabrikken evt. sam.part. selvorg. Unge i Næstved og Vordingborg/
Projektkommuner: Næstved & Vordingborg

Fjender – et scenekunstprojekt for unge i en urolig verden
Inddragelse af unge (1.g’ere/dramaelever på c-niveau) i kunstnerisk proces med et af de professionelle teatre/scenekunstaktører, der er i lokalområdet med udgangspunkt i en konkret produktion, som teatret er i gang med at producere.
Målgruppe: 1.g-elever MSG Haslev Gym. og Næstved Gym.

Projektansvarlig: Dansk Rakkerpak + Faster Cool
Samarbejdspartnere: Dansk Rakkerpak & Faster Cool, MSG / 1.g drama &  Næstved Gym.
Projektkommuner: Faxe & Næstved

Unge-stemmer i Faxe og på Stevns
Et forløb der gennem performative og antropologiske metoder undersøger, hvordan det er at være ung.
Modelforsøget ønsker at give unge mennesker i Faxe og Stevns en platform, hvorfra de indsamler og udtrykker deres egne og andre unges tanker på ”Ungeliv i deres lokalområdet”. 
Målgruppe: 5. klasse til og med 18. år ”af alle grene af kommunen”

Efterår 2022: Rekruttering af unge via Rygsækken, ungdomsskolen i Stevns og Faxe og ung til ung
Forår 2023: Forløb enten 10 gang eller 10 samlede dage.

Projektansvarlig: Den Kulturelle Rygsæk i Stevns & Wunschmachine i Faxe
Samarbejdspartnere: Evt. m. Teater Vi Tør om udveksling af unge og oplevelser
Projektkommuner: Stevns og Faxe

Design 
På Holmegaard Værk kan skolebørn og deres lærere i hele kulturregionen møde og arbejde med kunsthåndværk, design og designprocesser i unikke og professionelle rammer. Skolerne kan få refusion af transporten til Holmegaard, således at klasser, der kommer langt væk fra også har mulighed for at deltage i et af de to forskellige forløb om enten Glasdesign eller Gipsfriser.

Bemærk: Skolerne får i 2024 det fulde beløb for transporten refunderet, hvis de tager 2 klasser afsted til på samme dag til samme forløb.

Er du underviser?  Få en unik oplevelse på kursus på Holmegaard Værk. Her lærer du materialer og teknikker at kende og kan finde inspiration til dit eget arbejde. Få et indblik i, hvad elevforløbene i Glasdesign og Gipsfriser indeholder, og tankerne bag.

Lærerkurser: 24. maj eller 6. september 2024

Læs om tilbuddene og tilmelding her: Glasdesign & Gipsfriser forløb på Holmegaard Værk til skoler i Kulturegion Storstrøm _brochure_2024 [TRYK]

 

Indsatsområder: Kultur til tiden

Tidligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud

Kulturregion Storstrøm har fortsat ansvaret for to bevillinger af tidligere kommunalfuldmagtstilskud til kultur i den fireårige aftaleperiode 2021- 2024. Bevillingerne støtter Kulturregionens to fantastiske lokale aktører; kunstfestivalen, Lys over Lolland, og egnsteatret, Cantabile2, der bl.a. laver Waves Festival.

Begge tilskudsmodtagere er vitale, kulturelle flagskibe i Kulturregion Storstrøm.