Projekter, vi støtter

 

(17.06.21) Her kan du læse om de projekter, der støttes i Kulturaftalen 2021-2024, under indsatsområderne “Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling” og “Kultur til tiden”.

Der er flere projekter er under udvikling, som løbende bliver opdateret her på siden.

 

Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling


Bæredygtighedspuljer

Kulturregion Storstrøm har oprettet to puljer, hvor du kan søge tilskud til kulturprojekter, der gør forsøg med at kombinere kulturaktiviteter med bæredygtighed. Puljerne er oprettet på bagrund af resultater fra to workshops med deltagere fra alle kommuner i kulturregionen. Deltagerne var fagpersoner og unge mennesker med tilgange og erfaringer med bæredygtig udvikling.

Bæredygtig udvikling er vores alles ansvar, men hvordan skal vi gribe det vi an?

Kulturregion Storstrøm ved at der er dygtige aktører i samarbejdskommunerne med gode bud på, hvordan kunsten og kulturen kan bidrage til bæredygtig udvikling. En udvikling som kan hjælpe os, vores børn og unge, med at forme den måde vi lever på og den måde der skabes på, så der kan gives mere tilbage end der forbruges. Kunsten og kulturen kan vise os, hvad det er for konkrete udfordringer vi står over for, få os til at tænke nye tanker og se handlemuligheder.

En virkelig forandring, tror vi, kommer gennem erfaringen – gennem oplevelser og følelser, og ikke når der kun tales til fornuften. Derfor inviterer vi alle – kunstnere som projektmagere, institutioner, virksomheder og organisationer, og dig med den gode idé, som ikke vidste at du har en projektmager i maven, til at byde ind med din idé, projekt og aktivitet. Læs om Bæredygtighedspuljerne her [TRYK] 

 

Kultur til tiden


Filmlab Storstrøm
Filmlab Storstrøm er et filmlaboratorium, der sætter filmfagligheden, og dermed visuel kultur og medieforståelse hos vores børn og unge, i højsædet. Filmtilbud til børn og unge udvikles og tilbydes lokalt og regionalt over en 4 årig periode i et samarbejde mellem Kulturregionens kommuner og Filmfabrikken.

Se mere her

Ensemble Storstrøm
Ensemble Storstrøm skaber fantastiske, klassiske musikoplevelser til alle aldersgrupper, men særligt for børn og unge. Over de næste 4 år fokuserer Ensemblet på udviklingen af tre store projekter, der bidrager til at opfylde mål indenfor begge indsatsområder: Kultur til tiden og Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Understrømmen: Stort ambitiøst tværkommunalt samarbejde mellem Ensemble Storstrøm og regionens 6 musikskoler om at skabe fællesskab omkring musikken og skabe spilleglæde for en bred målgruppe af musikskoleelever. ”Understrømmen” er navnet på dét børne- og ungdomsensemble, der skabes på tværs, og som kan styrke kulturregionens talentpleje og kulturelle fødekæde indenfor klassisk musik.

Ensemble Uden Strøm: Kan vi høre naturen? Med ensemblets nye ”Ensemble Uden Strøm”- projekter zoomer Ensemblet ind på forskellige måder i naturen og skaber et reflektionsrum. Det foregår i 2 spor: For børn med bl.a. ny børneopera ”Kan Orme Høre?” om Darwin og et eksperimenterende musikalsk laboratorium. Og for voksne med mere komplekse naturkoncerter og ture i det musikalske landskab. Temaer for den 4årige koncertrække: ”Lyt til naturen”, ”Lyden af Arktis”, ”Musikalske Landskabsmalerier”, ”På Jagt i Musikken” og ”Klanglige Vandringer”.

Unge Spiller Klassisk: Ensemble Storstrøm har i mange år samarbejdet med musikskolerne i Region Sjælland omkring konkurrencen “Unge Spiller Klassisk”, som spiller en stor rolle for områdets talentpleje. Ensemblets musikere er med i dommerpanelet, og dertil får vinderne af konkurrencen den oplevelse og erfaring at få lov til at være solister med et professionelt ensemble til en række koncerter rundt i hele regionen. Der er normalt omkring 6 unge vindere, der får det ekstra løft men alle der deltager i konkurrencen får noget ud af det.

Klik her Ensemblets hjemmeside for koncert- og arrangementskalender

Design  (under udvikling)
En ramme for designindsatsen er under udvikling i arbejdsgruppen (kulturkonsulenterne). Der er mange dygtige aktører og kunsthåndværkere i Kulturregionen. Ligesom med scenekunst forventer vi at kunne inddrage senere på året 2021, når de indledende initiativer, godkendt på DPS 12. februar 2021, i kulturaftalen er igangsat.

Scenekunst (under udvikling)

I kulturregionen er der mange og dygtige scenekunstaktører. Rammer og retning drøftes på både administrativt og arbejdsgruppe niveau, og vi forventer at kunne inddrage aktører senere på året 2021, når de indledende initiativer, godkendt på DPS 12. februar 2021, i kulturaftalen er igangsat.

Ungdommens Dokumenta (under udvikling)
Et festival format, der inddrager unge i skabelsen og afviklingen af kunst- og kulturoplevelser. Vil blandt andet bestå af produktioner på pilotforløb, have delfokus på medier/digitale formidlingsformer samt bæredygtighed.

Tidligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud

Kulturregion Storstrøm har fortsat ansvaret for to bevillinger af tidligere kommunalfuldmagtstilskud til kultur i den fireårige aftaleperiode 2021- 2024. Bevillingerne støtter Kulturregionens to fantastiske lokale aktører; kunstfestivalen, Lys over Lolland, og egnsteatret, Cantabile2, der bl.a. laver Waves Festival.

Begge tilskudsmodtagere er vitale, kulturelle flagskibe i Kulturregion Storstrøm.