Organisation

Den Politiske Styregruppe

Den Politiske Styregruppe er Kulturregion Storstrøms øverste beslutningsorgan.

Styregruppen består af de siddende formænd fra hver af de seks kommuners kulturpolitiske udvalg. Alle politiske beslutninger vedrørende kulturregionssamarbejdet træffes på de løbende styregruppemøder.

Faxe Kommune har pt. formandskabet for Kulturregionen.

Du kan møde styregruppemedlemmerne her:

  • René Tuekær (Borgerlisten i Faxe), (formand for Kulturregion Storstrøm) formand for Plan- og Kulturudvalget, Faxe Kommune
  • Tine Vinther Clausen (V), formand for Fritids- og Kulturudvalget, Lolland Kommune
  • Martin Lohse (Guldborgsundlisten), formand for Kultur-, Fritids- og Bosætningsudvalget, Guldborgsund Kommune
  • Linda Frederiksen (S), formand for Kultur- og Demokratiudvalget, Næstved Kommune
  • Mikkel Lundemann Rasmussen (K), formand for udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Stevns Kommune
  • Thorbjørn Kolbo Andersen (S), formand for udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, Vordingborg Kommune

Referater fra tidl. møder finder du her.

 

Den Administrative Styregruppe

Den Administrative Styregruppe består af centercheferne eller den konstituerede for kulturområdet i hver af de seks kommuner. Styregruppen træffer alle administrative beslutninger vedrørende kulturaftalesamarbejdet herunder hvilke sager, der skal lægges op til Den Politiske Styregruppe.

Du kan møde styregruppemedlemmerne her:

  • Benny Agergaard (sekretariatschef for Kulturregion Storstrøm), centerchef for Kultur, Fritid & Borgerservice, Faxe Kommune
  • Annette Lisa Kjær, centerchef for Politik & Borger, Stevns Kommune
  • Jesper Kjærulff, centerchef for Kultur & Fritid, Vordingborg Kommune
  • Louise Boye Moe, kultur- og fritidskonsulent, Lolland Kommune
  • Lene Rikke Bresson, centerchef for Borger & Branding, Guldborgsund Kommune
  • Kim Christoffersen Dawartz, centerchef for Kultur, Fritid & Borgerservice, Næstved Kommune

 

Konsulentgruppen

Konsulentgruppen består af en konsulent for kulturområdet fra hver af de seks kommuner. Gruppen bidrager løbende med vigtig faglig sparring, netværk og lokal kontekst til Sekretariatet, Den Administrative Styregruppe og Den Politiske Styregruppe – både mht. igangværende projektaktiviteter og udviklingen af fremtidige.

Konsulentgruppen er:

  • Julie Damgaard Nielsen, kultur- og fritidskonsulent i Guldborgsund Kommune
  • Louise Boye Moe, kultur- og fritidskonsulent i Lolland Kommune
  • Morten Svarre Andersen, kultur- og fritidskonsulent i Stevns Kommune
  • Anne Marie Violetta Kamilles, kultur- og fritidskonsulent i Vordingborg Kommune
  • Tina Møller Jakobsen, kultur- og fritidskonsulent i Faxe Kommune
  • Jakob Hansen, chefkonsulent i Næstved Kommune

 

Sekretariatet

Sekretariatet er placeret i den kommune, der har formandskabet for Kulturregionen. Siden 1. januar 2020 har Faxe Kommune overtaget formandsposten, og Sekretariatet ligger derfor fysisk i Haslev.

Centerchef for Kultur, Fritid & Borgerservice i Faxe Kommune, Benny Agergaard, er sekretariatschef for kulturregionen. Koordinator for Kulturregionen, Trine Marxen, står for politisk betjening af styregrupperne, koordinering af projekterne og den daglige drift af sekretariatet.