Kultur der overskrider kommunegrænser

 

Kulturregion Storstrøm er et kultursamarbejde mellem de seks kommuner på Sydsjælland og Øerne: Faxe, Stevns, Vordingborg, Næstved, Guldborgsund og Lolland.

Selve Kulturaftalen er den skriftlige aftale mellem kommunerne og Kulturministeriet om, at man sammen i aftalekommunerne yder en fælles indsats for at hæve kvaliteten og øge synligheden af kulturen i regionen.

Vi løfter bedre i flok!
Aftalerne giver mulighed for at udvikle og igangsætte spændende kulturprojekter af en størrelse, som vi kun kan løfte, når vi løfter sammen. Det gør ligeledes kulturregionssamarbejdet til en fantastisk og unik tværkommunal platform for dialog og vidensudveksling.

Økonomien bag
Hver kommune lægger årligt et aftalt antal kroner pr. indbygger i en fælles pulje. Kulturministeriet matcher cirka dette beløb i støtte oveni til Kulturregionen. En aftale skal munde ud i konkrete projekter og tilbud af høj kvalitet til borgerne, som det ikke ville være muligt at tilbyde uden det tværkommunale samarbejde som fundament.

Læs om kulturaftaler med kommunerne på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside ved at trykke her

Kulturaftalen 2021 – 2024
Kulturregion Storstrøm har i en lang årrække indgået disse aftaler med Kulturministeriet, hvilket har resulteret i et hav af spændende og givtige kulturprojekter på tværs af aftalekommunerne.

Visionen for aftaleperioden 2021-24 er at anvende kulturen og kreativiteten til at understøtte bæredygtig udvikling i kommunerne og give kulturregionens borgere – særligt børn og unge – plads og rammer til at udfolde og fordybe sig i kunst og kultur.
Det skal ske ved:

  • at fokusere specifikt på børn og unge og deres familier som medproducenter for derigennem at give fremtidens voksne i kulturregionen mulighed for selv at bidrage aktivt til en mere bæredygtig fremtid i deres lokalsamfund
  • en målrettet indsats for at styrke børn og unges brede adgang til kulturoplevelser og aktiv deltagelse i et alsidigt kulturliv og kreative aktiviteter på tværs af flere genrer, der både finder sted i et præstationsrum og i et præstationsfrit rum.

Læs om indsatsområderne, og hvordan du kan blive en del af det ved at trykke her

Læs hele kulturaftale 2021-2024 ved at trykke her

2015-18, Tillægsaftalen 2019 og Tillægsaftalen 2020
Vores forrige aftale, Kulturaftale 2015 – 2018, blev forlænget med et år gennem Tillægsaftalen 2019 og igen med Tillægsaftalen 2020, hvor vi kørte videre med de tre indsatsområder, “kultur og læring”, “kultur og livskvalitet” og “kultur- og naturarv”.

Grundet COVID-19 er der aktiviteter fra den tidligere aftale som afvikles i 2021.  Læs om aktiviteterne ved at trykke her