Et tværkommunalt kultursamarbejde

 

Kulturregion Storstrøm er et kultursamarbejde mellem de seks kommuner på Sydsjælland og Øerne: Faxe, Stevns, Vordingborg, Næstved, Guldborgsund og Lolland.

Selve Kulturaftalen er den skriftlige aftale mellem kommunerne og Kulturministeriet om, at man sammen i aftalekommunerne yder en fælles indsats for at hæve kvaliteten og øge synligheden af kulturen i regionen.

Vi løfter bedre i flok!
Aftalerne giver mulighed for at udvikle og igangsætte spændende kulturprojekter af en størrelse, som vi kun kan løfte, når vi løfter sammen. Det gør ligeledes kulturregionssamarbejdet til en fantastisk og unik tværkommunal platform for dialog og vidensudveksling.

Økonomien bag
Hver kommune lægger årligt et aftalt antal kroner pr. indbygger i en fælles pulje. Cirka det dobbelte af dette beløb giver Kulturministeriet så yderligere i støtte oveni til Kulturregionen. En aftale skal munde ud i konkrete projekter og tilbud af høj kvalitet til borgerne, som det ikke ville være muligt at tilbyde uden det tværkommunale samarbejde som fundament.

Kulturaftalen 2015-18, Tillægsaftalen 2019 og Tillægsaftalen 2020
Kulturregion Storstrøm har i en lang årrække indgået disse aftaler med Kulturministeriet, hvilket har resulteret i et hav af spændende og givtige kulturprojekter på tværs af aftalekommunerne. Vores nuværende aftale, Kulturaftale 2015 – 2018, blev forlænget med et år gennem Tillægsaftalen 2019 og senest med Tillægsaftalen 2020, hvor vi kører videre med de tre indsatsområder, “kultur og læring”, “kultur og livskvalitet” og “kultur- og naturarv”.