Kontakt

Sekretariatet for Kulturregion Storstrøm kan kontaktes gennem kulturregionskoordinator, Johanne Sparre Rickers

E-mail: ricke@faxekommune.dk
Mobil tlf.: 24835457

Sekretariatet for Kulturregion Storstrøm
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Jernbanegade 62
4690 Haslev