Kulturregionens samarbejdskommuner indgår en 4 årig aftale med Filmfabrikken om at udvikle et filmlaboratorium – Filmlab Storstrøm – der sætter filmfagligheden, og dermed visuel kultur og medieforståelse hos vores børn og unge, i højsædet.

Alle børn og unge i Kulturregion Storstrøm skal have mulighed for at opleve film, forstå filmsproget og selv udtrykke sig i levende billeder!

Samarbejdet med Filmfabrikken er en unik mulighed for kommunerne for at skabe lokale tilbud af høj kvalitet og få et kompetenceløft indenfor filmkunst i hele regionen. Børn og unge medinddrages fx ved fælles regional begivenhed/er, og undervisere og andre involverede aktører får mulighed for at dele deres viden og erfaringer ved et årligt arrangement.

Hele regionen får mulighed for at styrke både lokale, regionale og nationale netværk, der kan give værdi til aktiviteter og oplevelser til stor glæde for alle, især vores børn og unge.

Udvikling af tilbud igangsættes sommeren 2021, og de første aktiviteter forventes tidligst at kunne påbegynde i efteråret 2021. Mere følger senere.