Kulturregion Storstrøms Politiske Styregruppe har på møde 12. september 2023, besluttet at fortsætte Bæredygtighedspuljerne i 2024.

” I dag modtager vi kvalificerede ansøgninger i begge puljer, fra kulturlivet i bred forstand, som når mange børn, unge og familier. Med fortsættelse af puljerne i 2024 med 550.000 kr. tror vi på, at de gode takter fortsætter, at vi fortsat bliver inspireret, får en endnu større rækkevidde og med inddragelse af børn, unge og familier på denne måde giver fremtidens voksne i Kulturregion Storstrøm mulighed for selv at bidrage aktivt til en mere bæredygtig fremtid i deres lokalsamfund,” siger René Tuekær, formand i den politiske styregruppe i Kulturregion Storstrøm.

Aktiviteter, der er gennemført, har primært haft fokus på sociale eller miljømæssige aspekter af bæredygtighed. Fra miljøbevidste tiltag i kulturproduktioner, klimascene for debatter for unge, fællesspisninger, kunstneriske performances og medinddragende workshops med fokus biodiversitet og natur til øget forståelse og bevidsthed om egen krop og følelser hos en gruppe unge borgere med sanseforstyrrelser, eksperimenter med udvinding af plantefarve ved kompostering, undervisningsmaterialer og udsmykning af en by med genbrugspynt.

Frem til nu, har Kulturregion Storstrøm givet tilskud til 36 projekter i Bæredygtighedspuljerne med lidt over 1 mio. kr. Alene i år 2022 nåede aktiviteterne mere end 22.000 borgere, hvoraf ca. 15.000 var på Folkemøde Møn. Med fortsættelse af puljerne i 2024 med yderligere 550.000 kr. fortsætter de gode takter.

HAR DU IDÉEN TIL ET KULTURELT & BÆREDYGTIGT PROJEKT?
Søg op til 25.000 kr. et såkaldt mikroprojekt, eller op til 50.000 kr. til et større tværkommunalt projekt.

Læs om kriterierne på Kulturregion Storstrøms hjemmeside her: https://xn--kulturregionstorstrm-tcc.dk/baeredygtighedspuljer/

Ansøgninger til projekter i 2024 modtages fra nu af, og behandles i puljeudvalget første gang i november 2023. Der vil derefter fortsat være løbende behandling af ansøgninger. Ved tilsagn kan udgifter først afholdes fra 1. januar 2024, og tilskuddet vil tidligst blive udbetalt i starten af januar 2024.

Såfremt der stadig er midler i puljerne vil sidste ansøgningsfrist være 1. juni 2024. Alle projekter skal være afviklet i 2024, og regnskab og evaluering senest indsendt i januar 2025.


Alle kan gøre lidt og mange skal gøre noget ekstra, når vi skal vende udviklingen til at gå i en mere bæredygtig retning. Med Bæredygtighedspuljerne giver Kulturregion Storstrøm kulturlivet i en bred forstand mulighed for at afprøve idéer, der kan være med til at sætte fokus på netop bæredygtighed og alternative veje – eller måske helt konkrete initiativer, der gør en forskel og kan inspirere andre.

 

En grøn by skåret ud i et blad, på baggrund af hvid. Et hus med blade i toppen, vindmøller der ligner trekløvere, et højhus, tre træer, en bil, sol, person og solcelle